Menu

Pastorale zorg

BCM is een instelling met een christelijke identiteit. Cliënten van alle gezindten zijn welkom bij BCM.

De christelijke signatuur komt onder andere tot uiting in het feit dat BCM zelf een dominee in dienst heeft voor uw levensvragen of gewoon een praatje.

Zowel in de Beukenhof als in Maarsheerd worden gespreksgroepen, huiskameractiviteiten, individuele bezoeken en kerk- en zangdiensten gehouden.

Daarnaast verzorgen plaatselijke kerken één keer per maand een kerkdienst in Maarsheerd en zijn in beide zorgcentra ook vele andere diensten te beluisteren.

Uw aanspreekpunt voor geestelijke verzorging is ds. J. Huisman.