Menu

ELV en logeermogelijkheden

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang van ouderen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Voor een verwijzing voor ELV kunt u terecht bij uw huisarts.

BCM biedt naast ELV ook andere vormen van respijtzorg zoals logeerkamers. U kunt met een geldige WLZ-indicatie bij ons logeren. Daarnaast bieden we tegen geringe kosten logeermogelijkheden eventueel inclusief maaltijden aan naasten en familieleden. Heeft u interesse neem dan contact op via 0599 - 568 800 of info@woonzorgbcm.nl.