Menu

Pastorale zorg en clientondersteuner

BCM is een instelling met een christelijke identiteit. Cliënten van alle gezindten zijn welkom bij BCM.

De christelijke signatuur komt onder andere tot uiting in het feit dat BCM zelf een dominee in dienst heeft om u te ondersteunen bij religieuze levensvragen, maar ook bij praktische vragen en eventuele klachten kunt u terecht bij onze dominee.  Onze dominee fungeert tevens als onafhankelijk clientondersteuner. 

Zowel in de Beukenhof als in Maarsheerd worden gespreksgroepen, huiskameractiviteiten, individuele bezoeken en kerk- en zangdiensten gehouden.

Daarnaast verzorgen plaatselijke kerken één keer per maand een kerkdienst in Maarsheerd en zijn in beide zorgcentra ook vele andere diensten te beluisteren.

Uw aanspreekpunt voor geestelijke verzorging is ds. J. Huisman.