Menu

Zorg van BCM

Bij BCM gaat het om een combinatie van wonen, zorg en welzijn. Wij streven hierbij naar een optimaal woon- en leefklimaat voor al onze clienten.
Wij doen dit met respect voor ieders levensovertuiging en maatschappijvisie.

Wanneer u meer informatie wenst kunt u zich wenden tot Anja Eelsing, de centrale intaker. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 0599 - 568 803.