Menu

Zorg van BCM

Bij BCM gaat het om een combinatie van wonen, zorg en welzijn. Wij streven hierbij naar een optimaal woon- en leefklimaat voor al onze clienten.
Wij doen dit met respect voor ieders levensovertuiging en maatschappijvisie.

Wanneer u meer informatie wenst kunt u zich wenden tot Anja Eelsing, de centrale intaker. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 0599 - 568 803.

Voor sommige diensten wordt een Eigen bijdrage gevraagd. BCM streeft ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor cliƫnten met een WLZ indicatie verwijzen wij u naar de Eigen bijdrage site van het CAK:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Voor WMO diensten verwijzen wij u naar uw gemeente. Voor thuiszorg vanuit de ZVW wordt geen Eigen bijdrage gevraagd.