Menu

Toezichthouders

Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Raad van Bestuur met de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris.

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de bestuursassistent mevrouw R. Enninga, 0599 - 568 825 of renninga@woonzorgbcm.nl.