Menu

Stichting Vrienden Van BCM

Op 11 juni 2009 is de Stichting Vrienden van BCM opgericht. Deze Stichting heeft als doel het leven van de ouderen stichtingbreed te veraangenamen.

De bestuursleden van de Stichting zijn de heer B. Daanje, voorzitter, mevrouw J.H. Daanje, algemeen bestuurslid en mevrouw I.M. Drenth, secretaris.

U kunt donateur worden door het invullen van een donateurkaart. Deze kaart kunt u opvragen bij mevrouw J. Daanje, 0599 568 800.

Er worden jaarlijks twee activiteiten georganiseerd die ruimschoots van tevoren via informatie op I-tv en op de mededelingenborden bekend gemaakt worden.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden via de receptie van Maarsheerd of de Beukenhof tel. 0599-568 800 of 0599-568 880 of via email: vriendenvanbcm@woonzorgbcm.nl