Menu

Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening is ontstaan uit een samenwerking tussen een woningbouwcorporatie en twee verzorgingshuizen, Beukenhof in Musselkanaal en Maarsheerd in Stadskanaal.

BCM richt zich met name op de ouderenzorg in de gemeente Stadskanaal. Onze organisatie bezit circa 105 ouderenwoningen en circa 140 verzorgingshuisplaatsen. De ouderenzorg wordt in vele facetten aangeboden. Ook voor specifieke zorgvragen proberen wij een oplossing aan te bieden.

BCM hecht aan haar christelijke identiteit, maar staat voor alle gezindten open en respecteert een ieders levensstijl.

BCM wil graag dat cliënten op basis van kwaliteit voor onze organisatie kiezen, transparantie daarbij vinden wij erg belangrijk. De jaarverslagen, kwaliteitsbeoordelingen en etc. zijn hier terug te vinden. 

BCM stelt zich open voor de omliggende wijken; zo worden er in samenwerking met de wijk activiteiten georganiseerd.

De belangen van onze cliënten en huurders worden behartigd in de cliëntenraad.

Op velerlei vlak vindt samenwerking plaats met andere zorgorganisaties en de gemeente; ons motto hierbij is: samen sterk!

Mede dankzij de inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers slaagt BCM er in om méér dan een dak boven uw hoofd te zijn!

Ridzert Veenstra, directeur en bestuurder BCM