Menu

Kwaliteitsverslag en Kwaliteitsplan

In het kwaliteitsplan laat BCM zien waar we nu als organisatie staan en waar we naar toe willen. Vanuit de visie dat we willen blijven ontwikkelen en niet stil willen blijven staan. Jaarlijks wordt dit plan herzien en verbeterd met de nieuwste ontwikkelingen en resultaten.

Klik hier voor het kwaliteitsplan 2019

 

In het kwaliteitsverslag wordt teruggekeken op het voorgaande jaar, zo staan hierin bijvoorbeeld de gemiddelde cijfers die cliënten ter beoordeling aan BCM geven. 

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2018

 

 

Cliënttevredenheid

Eens per jaar meten we de cliënttevredenheid met behulp van een innovatieve app.

Dit stelt ons in staat realtime de mening van alle cliënten te vragen, met veel ruimte voor hun op- en aanmerkingen. Cliënten denken actief mee over verbeteringen in de zorg en leefomgeving, samen met de cliëntenraad worden verbeterplannen opgesteld. 

Per afdeling is een rapportage gemaakt, zodat de kwaliteit van zorg inzichtelijk is voor de teams en de verantwoordelijkheid daar komt te liggen.

Klik hieronder voor de rapporten

Cliënttevredenheidsonderzoek BCM breed 2018

Cliënttevredenheidsonderzoek Maarsheerd 2018

Cliënttevredenheidsonderzoek Beukenhof 2018

Cliënttevredenheidsonderzoek vertegenwoordigers cliënten 2018

Cliënttevredenheidsonderzoek thuiszorg 2018

Cliënttevredenheidsonderzoek dagbesteding 2018

 

 

 

Vrijwilligerstevredenheid 2018

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Jaarlijks meten wij via de Opinionmeter de medewerkerstevredenheid.  

Lees hier hoe wij de medewerkertevredenheid meten.