Menu

Klachtencommissie

Binnen BCM gaan we zorgvuldig om met klachten. Klachten zien we als een middel om nog betere kwaliteit te kunnen leveren.

Wanneer u niet tevreden bent kunt u een klasco-formulier invullen en inleveren bij de leidinggevende. Klasco-formulieren (klachten- en complimentenformulier) zijn verkrijgbaar bij de zorg en bij de receptie van Maarsheerd. 

Het beleid van BCM is dat er binnen 14 dagen wordt gereageerd op de klacht. Ook worden klachten besproken in het overleg van het management team.

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan een gesprek worden aangevraagd met de vertrouwenspersoon van de organisatie, ds. J. Huisman, bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van BCM 0599 - 568 800.

Als ook dan uw klacht naar uw mening onvoldoende is behandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van BCM.

Dit is een onafhankelijke commissie waarvan de leden geheimhoudingsplicht hebben.

De klachtencommissie stuurt u binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging en geeft inlichtingen over de vervolgprocedure.

De klachtencommissie is schriftelijk bereikbaar via Wiekedreef 2, 9501 EA Stadskanaal.

Klik hier voor onze klachtenflyer.