Menu

Cliëntenraad

Maarsheerd en Beukenhof hebben een gezamenlijke cliëntenraad, bestaande uit cliënten, familieleden en vrijwilligers.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Eens per maand vergadert de cliëntenraad met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad is bevoegd en uitgenodigd om met gevraagd en ongevraagd advies te komen.

De cliëntenraad wordt ondersteund door ds. Huisman en is te bereiken via de brievenbus in Maarsheerd, de receptie van Maarsheerd 0599-568 800, of via de mail: jhuisman@woonzorgbcm.nl

Leden van de cliëntenraad zijn: mevrouw de Voer, mevrouw Holwerda, mevrouw Drenth, mevrouw Akker, mevrouw Kraster, mevrouw Duinkerken en de heer Volders

Klik hier voor het laatste verslag van de vergadering.