Menu

Cliëntenraad

Maarsheerd en Beukenhof hebben een gezamenlijke cliëntenraad, bestaande uit cliënten, familieleden en vrijwilligers.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Eens per maand vergadert de cliëntenraad met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad is bevoegd en uitgenodigd om met gevraagd en ongevraagd advies te komen.

De cliëntenraad wordt ondersteund door de cliëntvertrouwenspersoon ds. Huisman en is via 0599-568 800, of via de mail: jhuisman@woonzorgbcm.nl

Leden van de cliëntenraad zijn: mevrouw Holwerda, mevrouw Drenth, mevrouw Akker, mevrouw Kraster, mevrouw Van Rouveroy en de heer Volders.

Klik hier voor het laatste verslag van de vergadering.

Klik hier voor de flyer van de cliëntenraad.